برای او که جمعه ها را به نام خود سند زده

 

 

 

                 ***************   

 

جمعه همه جا تعطیل است

 

 

               جز چشمه ی وضو

 

                             خانه ی عشق

 

                     چشمان من

 

 

                       و تماشای ناگریز تو

 

****************************** 

بر گرفته از کتاب...رایانه های بهشتی

 

شاعر...مهدی مرتضوی

 

 

دسته ها : زندگی - اشعار
جمعه 3 7 1388
X